ازگذشته تا امروز

شرکت خدمات بازرگانی پویا سیر سال ۱۳۸۰ در تهران تاسیس و با بهره گیری از نیروهای جوان و متعهد فعالیت خود را در زمینه خدمات بازرگانی آغاز نمود …
گروه پویا سیر تلاش خود را برای پاسخگویی به گستره عظیمی از نیازهای مشاوره ای موجود در جامعه ایران متمرکز کرده و از این رو فعالیت خودرا در زمینه تجارت بین شرکتها و بازرگانان ایرانی با طرفهای اروپایی جهت ارتقا جایگاه صنایع ایرانی و با رویکرد افزایش کارآیی و اثر بخشی عملکرد در اقسا نقاط اروپا امکان اخذ دعوتنامه های تجاری از کشور های حوزه شینگن و همچنین مشاوره جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی را فراهم ساخته است .