آدرس:

ایران – تهران – خیابان ولیعصر-روبروی پمپ بنزین-ساختمان ایلیا-طبقه ۷ واحد ۳

شماره تماس:

۵۵۵۴۴۸۷۹۷۴۵۴۵

ایمیل:

pouya-seir65@gdh.com