مدارک لازم جهت صادرات کالا :

۱- دریافت کارت بازرگانی از اتاق های بازرگانی به نام صادر کننده

۲- دریافت مجوز صادرات ( برای مواردی که برای صدور کالا موافقت کلی از سوی وزارت بازرگانی اعلام نشده باشد .)

۳- دریافت گواهی بهداشت و قرنطینه برای کالا ( دامی ، نباتی – برحسب مورد )
۴- دریافت گواهی استاندارد برای کالای مذبور( برای مواردی که کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد) .
۵- دریافت گواهی انرژی اتمی ( برحسب مورد ) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود .
۶- تهیه صورت عدل بندی Packing List ( در صورتی که کالا گوناگون باشد )
۷- شناسنامه فرش (برای فرش دستباف )

مجوزهای صادرات :

کالاهای صادراتی با توجه به مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند .
۱- کالاهای مجاز :
کالاهایی هستند که صدور آنها نیاز به کسب مجوز ندارد ( با رعایت ضوابط قانونی).

منظور از ( ضوابط ) آن دسته قوانینی است که رعایت آن برای صادرات برخی از کالاها ضروری است مانند ضوابط استاندارد ، گواهی بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی
۲- کالای مشروط :
کالاهایی هستند که صادرات آنها با کسب مجوز امکان پذیر است. پس از اعلام موافقت وزارتخانه های مربوطه که اصطلاحاً ( موافقت کلی ) نامیده می شود، و پس از ابلاغ آن به گمرک توسط وزارت بازرگانی برای صدور کالاهای موضوع موافقت ، به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سا

زمان مربوطه برای اخذ مجوز موردی ، نیازی نخواهد بود

۳- کالاهای ممنوع الصدور
کالاهایی هستند که صدور آنها به موجب قانون ممنوع میباشد . دولت می تواند با توجه به شرایط خاص زمانی و با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

گواهی های مرسوم

گواهی بهداشت نباتی
با عنایت به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات کشور، کلیه فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای دیگر صادر می گردد بوسیله کارشناسان قرنطینه معاینه و درصورت سلامت کالا ، گواهی بهداشت نباتی صادر می شود .
 گواهی بهداشت دامی (گواهی سازمان دامپزشکی )
با عنایت به ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور ، ورود و صدور هر نوع دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار، مواد غذایی متراکم ، اسپرم دام ، فرآورده های خام دامی ، مکمل غذای دام ، دارو ، واکسن ، مواد ضد عفونی ، سرم ها و مواد بیولوژیکی ، سموم دامپزشکی و داروهائی که برای ساخت مواد فوق موردنیاز است باید با تایید و گواهی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان دامپزشکی کشور ) صورت بگیرد .
گواهی استاندارد
در صورتی که برای صادرات کالا مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد ، دریافت گواهی استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران لازم است.

گواهی انرژی اتمی
اگر کالاهای صادراتی مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و … باشند ، دریافت و ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی کشور الزامی است .

صورت عدل بندی
هرگاه کالاهای صادراتی بیش از یک بسته و محتویات بسته ها گوناگون و متنوع باشد ، ارایه فهرستی که محتویات هر بسته ( خالص و با ظرف ) را نشان دهد ، لازم است .