تفاوت های برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

ـ از نظر زمان :

برنامه‌ریزی عملیاتی : گرایش به زمان‌های کوتاه ( روزانه، هفتگی، ماهانه )

برنامه‌ریزی استراتژیک :معمولا شامل زمان‌های طولانی‌تر ( ۳ سال یا بیشتر)

ـ از نظر وسعت :

برنامه‌ریزی عملیاتی : جزئیات دستیابی به اهداف کلی را مطرح می‌کند

برنامه‌ریزی استراتژیک :شامل اهداف کلی

ـ آیا شامل اهداف شناخته‌شده سازمان هستند؟

برنامه‌ریزی عملیاتی : فرض بر این است که اهداف تعیین شده است

برنامه‌ریزی استراتژیک : شامل تعیین اهداف است

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک

یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود.

این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت، چشم انداز، دارایی‌های سازمان و توسعه برنامه‌های و سیاست سازمان‌های سازمان و همهٔ فعالیت‌هایی که برای نیل به آنها نیاز است، نیز می‌شود.

مدیریت استراتژیک شامل رصد محیطی (هم خارجی و هم داخلی)، تدوین استراتژی (برنامه ریزی استراتژیک یا بلندمدت)، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی است. بنابراین مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت ها و ضعیف های داخلی یک شرکت تأکید می کند.